Географія (ОС Доктор філософії)

  • Освітній ступіньДоктор філософії
  • Спеціальність106 Географія
  • Кредити ECTS60
  • Термін навчання4 роки
  • Опис програмиPDF (MB)

На кафедрі підготовка осіб на здобуття освітнього ступеню доктор філософії здійснюється в аспірантурі за освітньо-науковою програмою Географія (галузь знань 10 — Природничі науки, спеціальність 106 — Географія).

Науковим керівником докторських робіт аспірантів є професор кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, проф. Віктор Миколайович САМОЙЛЕНКО.

Термін навчання в очній аспірантурі складає 4 роки.

Навчальні дисципліни, які викладаються аспірантам кафедри: English academic writing, Presenting Science (Усне наукове мовлення), Теоретико-методологічні студії з фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафту, Сучасні методи в ландшафтній географії, Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів. Обов’язковою для аспірантів є асистентська практика.

Більше інформації про особливості навчання в аспірантурі на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка можна знайти за цим посиланням.