Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький склад кафедри складають 8 осіб: 1 доктор географічних наук, 6 кандидатів географічних наук та 1 доктор філософії з географії. Серед них – вчені з європейським ім’ям, чиї праці, виступи на міжнародних наукових форумах, реалізовані проекти, цикли лекцій, прочитаних у зарубіжних університетах, заслужили міжнародного визнання й престижних відзнак.

Центр сталих рішень «GreenLabsKNU»

З 6 березня 2023 р. розпочав свою роботу Центр сталих рішень “GreenLabsKNU” (далі - Центр). функціонування якого спрямоване на надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти, послуг з навчання та консультування щодо питань довкілля, інформаційної інвентаризації екологічного стану територій, залучення потенційних інвесторів, підготовки екологічної документації для звітування про стан довкілля територій, а також експертної підтримки процедур розробки комплексних планів просторового розвитку територій, проведення процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД), “зеленої” трансформації та відновлення довкілля, забезпечення якісних екосистемних послуг.

Центр створено за ініціативи кафедри фізичної географії та геоекології для методичної підтримки освітнього процесу та наукових досліджень в галузі довкілля, ландшафтного планування та екосистемних послуг відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців, для створення умов щодо проходження виробничих практик студентами кафедри, надання їм можливості безпосереднього контакту із потенційними роботодавцями, набуття умінь і навичок експертно-аналітичної роботи та застосування отриманих знань на практиці, для впровадження інновацій в освітній процес, залучення та виконання науково-дослідних проєктів відповідної тематики колективом наукових, науково-педагогічних працівників та студентів кафедри.

Центр забезпечує можливості широкої професійної комунікації. Зокрема, за меморандумами про співпрацю, з фахівцями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Асоціацією професіоналів довкілля України, Всеукраїнської екологічної ліги.

Керівником Центру призначено кандидата географічних наук Катерину РЕЗНИКОВУ.

Лабораторія екології ландшафту

Навчально-допоміжні працівники

Жук Наталія Костянтинівна

Фахівець І категорії

Кретова Олена Вікторівна

Географ І категорії

Єрохіна Олена Володимирівна

Фахівець І категорії

Шевченко Оксана Володимирівна

Фахівець І категорії

Співробітники кафедри брали й беруть участь в якості експертів і представників від України в таких авторитетних міжнародних організацій, як Програма ЮНЕСКО «Людина і Біосфера», Міжнародний географічний союз, Міжнародна асоціація ландшафтних екологів, Міжнародна комісія з захисту басейну річки Дунай та ін.

Викладачі кафедри були виконавцями багатьох міжнародних програм і проектів (зокрема, Програми розвитку ООН, програм TACIS, INTAS, ЮНЕСКО, Наукової програми ЄС Горизонт-2020 та ін.), виконували дослідження у провідних університетах Світу (зокрема, Кембриджському, університеті Дартмус-коледж (США), Берлінському університеті О. Гумбольдта, Університеті Мартіна Лютера Галле-Віттенберг (Німеччина) та ін.). Будучи справжніми географами, співробітники кафедри проводили експедиційні дослідження у багатьох куточках Світу (див карту).

...
Позначені помаранчевим країни світу, які досліджувалися співробітниками кафедри.

Крім постійного штату викладачів, до читання лекцій, проведення семінарів і майстер-класів запрошуються провідні вчені з інших наукових установ України, а також відомі зарубіжні дослідники та експерти міжнародних організацій екологічного спрямування.