Самойленко Віктор Миколайович

Професор кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор

Сфера наукових інтересів – теорія та прикладні дослідження в географії та геоекології, серед них геоінформаційне моделювання динаміки та стійкості геосистем різного типу для їхньої геоекологічно-економічно збалансованої реабілітації, створення екомереж і оптимізації моніторингу довкілля, зосібна для міжнародного природоохоронного співробітництва, а також дидактика географії.

Автор нового наукового напряму в геоекології – гідроінвайронментології.

Обирався членом Національного Комітету України з МГП ЮНЕСКО / ОГП ВМО, член Міжнародної асоціації гідрологічних наук (IAHS), призначався членом Українського національного комітету управління міжнародними проектами Програми розвитку ООН з екологічного оздоровлення басейну Дніпра, був експертом низки міжнародних проектів, серед них освітніх, а також представником України у Міжнародній комісії з охорони річки Дунай (ICPDR). Співавтор геоінформаційної Міжнародної електронної бази даних (веб-сайта) "Екологічний стан басейну Дніпра". Член-кореспондент Української академії наук національного прогресу (УАННП).

Розробив і викладає низку дисциплін, зокрема з імовірнісних математичних методів і моделювання в природничій географії, географічних інформаційних систем і технологій, менеджменту міжнародних екологічних проектів, інфраструктур просторових даних, проектування ГІС, три останні з яких викладає англійською мовою. Підготував 9 кандидатів наук.

Автор близько 250 опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях наукових і навчально-методичних праць, поміж них 14 монографій і 26 підручників і навчальних посібників, з яких 4 електронні.

Науковий керівник багатьох науково-дослідницьких проектів, які розроблялися за національними та міжнародними науково-технічними природоохоронними програмами. Серед результатів цих проектів – інформаційна система оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ з елементами ГІС, ГІС стану геосистем гідродовкілля в північному регіоні України, елементи стратегії створення ГІС міжнародного басейну Дунаю.