Самойленко Віктор Миколайович

Професор кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

1972 - 1977 рр.– Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шевченка, 1977, спеціальність "гідрологія", кваліфікація "географ-гідролог".

Науковий ступінь:

 • 2001 – доктор географічних наук, спеціальність – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, тема "Методологія та застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період";
 • 1988 – кандидат технічних наук, спеціальність – гідравліка та інженерна гідрологія, тема "Методи гідравлічного моделювання статистичних деформацій піщаних укосів в зоні руйнування хвиль".

Звання:

2003 – професор кафедри фізичної географії та геоекології

Досвід роботи:

 • з вересня 2001 – професор кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2010-2011 та 2022 – в.о. завідувача кафедри;
 • 1992-2001 – генеральний директор, завідувач науково-дослідного відділення Науково-інформаційного центра водогосподарсько-екологічного моніторингу та оптимізації водокористування (НІЦ ВЕМОВ) Української екологічної асоціації "Зелений світ" (Київ);
 • 1977-1992 – інженер, науковий співробітник, вчений секретар, завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Української філії Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (УФ ЦНДІКВВР, Київ), перетвореної у 1991 р. в Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП).

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

"Основи ГІС", "ГІС в природничій географії", "Геоінформаційні технології в геоекології та аналізі сервісів довкілля", "Географічні інформаційні системи та технології", "Імовірнісні методи в геоекології та аналізі сервісів довкілля", "Природничо-географічне моделювання", "Моделювання геосистем", "Геоекологічне моделювання відновлення довкілля та екосистемних послуг", "Антропізація ландшафтів" (освітній рівень "Бакалавр"); "Management of International Environmental Projects", "International and National Geospatial Data Infrastructures", "Assessment of Landscape Anthropization", "GIS designing", "Noise Pollution and Soundscapes" (освітній рівень "Магістр").

Членство у редколегіях наукових видань:

"Фізична географія та геоморфологія", "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", "Географія та туризм".

Наукові інтереси:

Теорія і прикладні дослідження в географії та геоекології, серед них геоінформаційне моделювання динаміки та стійкості природничих геосистем різного типу для їхньої геоекологічно-економічно збалансованої реабілітації, створення екомереж і оптимізації моніторингу довкілля, зосібна для міжнародного природоохоронного співробітництва, а також дидактика географії.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • 2017 – "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" (НТУУ "КПІ", Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою "Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних. 7.060101. Комп'ютерні науки";
 • 2014 – Університет Острова Ванкувер (VIU, Британська Колумбія, Канада). Сертифікат міжнародного зразка за курсом "Передові навчальні вміння й програмний розвиток у сфері географічних інформаційних технологій";
 • 2013 – ESRI. Сертифікат міжнародного зразка ESRI за веб-курсом "Знання настільного ГІС-інструментарію ArcGIS (версія ArcGIS 10)";
 • 2002 – Дослідницький центр водних ресурсів (VITUKI, Будапешт, Угорщина). Сертифікат міжнародного зразка за курсом "Новітній інформаційний менеджмент гідродовкілля в Європі".
Науковий керівник понад 35 науково-дослідницьких проектів, більш ніж 20 з яких розроблялися за міжнародними та національними науково-технічними природоохоронними програмами. Результати цих проектів містять, зокрема, інформаційну систему оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ з елементами ГІС, ГІС стану геосистем гідродовкілля в північному регіоні України, елементи стратегії створення ГІС міжнародного басейну Дунаю.

Підготовка наукових кадрів:

Підготував 9 кандидатів географічних наук

Публікації:

Автор і співавтор понад 250 опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях наукових і навчально-методичних праць, поміж них 14 монографій і 35 підручників і навчальних посібників, з яких 4 електронні, один підручник – двомовний (англійсько-український) і ще один підручник – англомовний.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Обирався членом Національного Комітету України з МГП ЮНЕСКО / ОГП ВМО, призначався членом Українського національного комітету управління міжнародними проектами Програми розвитку ООН з екологічного оздоровлення басейну Дніпра, був експертом і модератором низки міжнародних проектів, серед них освітніх, а також представником України у експертній підгрупі з ГІС Міжнародної комісії з охорони річки Дунай (ICPDR).

 • Член Міжнародної асоціації гідрологічних наук (IAHS);
 • Співавтор геоінформаційної Міжнародної електронної бази даних (веб-сайту) "Екологічний стан басейну Дніпра";
 • Член-кореспондент Української академії наук національного прогресу (УАННП);
 • Член спеціалізованих вчених рад у Київському національному університету імені Тараса Шевченка.

Відзнаки:

 • Почесна грамота Державної служби заповідної справи України (2008);
 • Почесна грамота Мінприроди України (2008);
 • Диплом кращого викладача географічного факультету у 2009-2010 році;
 • Грамота Ректора (2013);
 • Почесна грамота НАПН України (2018);
 • Почесний знак НАПН України "Ушинський К.Д." (2019).

Володіння іноземними мовами:

Англійська – рівень С1 (сертифікат ІФ КНУ імені Тараса Шевченка).

Хобі:

Музика (Progressive House, Melodic Techno, Eurotrance, граю на фортепіано, гітарі, синтезаторі), риболовля, збирання грибів і ягід.

Корпоративна пошта:

viksam@knu.ua