Проект LASUWAMA

Міжнародний проект LASUWAMA - «Підсилення мережі університетів Балтійського регіону для забезпечення сталості ландшафтів та поводження з відходами»

Викладачі кафедри є співзасновниками міжнародного проекту «Підсилення мережі університетів Балтійського регіону для забезпечення сталості ландшафтів та поводження з відходами» (LASUWAMA), який має метою підготовку кваліфікованих кадрів у сфері надання екологічних послуг громадам та досягнення Цілей Сталого Розвитку Україна -2030. Проект об’єднує дев’ять університетів з шести держав (Вірменія, Грузія, Латвія, Литва, Україна, Швеція) для обміну навчальними програмами, кращими практиками, науковими дослідженнями та досвідом співпраці з органами місцевої влади і громадськістю. Актвину участь у проекті беруть студенти старших курсів кафедри. Відповідальний за виконання проекту від кафедри – доц. Валерій МИХАЙЛЕНКО.

...
Магістр кафедри Анастасія Шолохова доповідає на конференції проекту LASUWAMA в м. Кутаїсі (2018 р.).