Кохан Світлана Станіславівна

Професор кафедри фізичної географії та геоекології (зовнішній сумісник), доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

1990 р. – УСГА, спеціальність «Агрохімія та ґрунтознавство».

Науковий ступінь:

 • 2013 – доктор технічних наук (Дистанційні аерокосмічні дослідження), науковий консультант академік Лялько В.І., ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»;
 • 1994 – кандидат сільськогосподарських наук (Агрохімія), науковий керівник академік Городній М.М., Український державний аграрний університет (НУБіП України).

Звання:

 • 2001 – доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва, НАУ;
 • 2019 – професор кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, НУБіП України.

Досвід роботи:

 • з вересня 2023 – професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з серпня 2023 – провідний/головний науковий співробітник ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»;
 • 2013–2016 – науковий консультант, Департамент точного землеробства, агрохолдинг SWG (2013–2016);
 • 2003–2010, 2011–2022, 06/2023–08/2023 – завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі НУБіП України;
 • 1994–2003 – старший викладач, доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва, НУБіП України;
 • 1990–1994 – провідний фахівець, Центральна лабораторія експертизи сортів рослин.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

ОС бакалавр – Digital mapping; Remote sensing for land resources monitoring; Дистанційне зондування Землі; Дистанційний моніторинг земельних ресурсів; ОС магістр – GIS analysis of agrolandscapes; Методи ДЗЗ; ГІС у агрохімсервісі; Інтеграція ГІС, ДЗЗ і ГНСС; Геопросторовий аналіз; Технології оброблення геопросторових даних, Транскордонний екологічний моніторинг.

Членство у редколегіях наукових видань:

Член редколегії журналів «Український журнал дистанційного зондування Землі», «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель»;

Наукові інтереси:

Теорія і технології дешифрування даних космічної зйомки, розпізнання образів з метою оцінки стану компонентів ландшафтних комплексів; геопросторовий аналіз просторово- часових характеристик гетерогенних об’єктів довкілля; геоінформаційне моделювання для оцінки й прогнозу стану ландшафтних комплексів; оцінювання й прогноз стану компонентів агроландшафтів.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • 2022–2023 – Науковий проєкт «WATERLINE”, 2022-2023 рр., координатор Віденський університет технологій (Австрія);
 • Міжнародний проєкт EOPOWER, 7-ма рамкова угода в кооперації з Центром космічних досліджень Польської академії наук (м. Варшава), координатор Університет м. Женеви;
 • 2009 – Міжнародний проєкт «Система диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах Українських Карпат», Україна-Чехія;
 • 2007 – Одержання Сертифікату Leica Geosystems викладача ERDAS;
 • 2003 – Стипендіат Програми ім. Фулбрайта (США), проведення грантових наукових досліджень, м. Морріс, США;
 • 2001 – Грант MASHAV, університет м. Реховот, Ізраїль;
 • 1999–2001 – Наукові гранти від Фламандської спільноти, університет м. Гент (Бельгія);
 • 1999 – Проходження навчального курсу з «Географічних інформаційних систем», університет м. Гент (Бельгія);
 • 1997–1999 – Міжнародний проєкт TEMPUS-Tacis «Від грунту до споживача» (Україна-Бельгія- ФРН).

Публікації:

Автор та співавтор понад 170 наукових праць, у т.ч. 3 підручників, 7 монографій, 4 навчальних посібників (у т.ч. англомовних), 6 охоронних документів, наукових статей, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, 10 електронних навчальних курсів.

Науковий керівник науково-дослідних і госпрозрахункових НДР, що фінансувались різними установами для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в університетах.

Громадська діяльність, професійні асоціації, наукова експертиза:

 • Досвід проведення експертиз проєктів за фінансування: Fulbright senior scholarship (США), НФДУ, МОН, ДКАУ;
 • Член Українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування.

Відзнаки:

 • Грамоти Колегії Держкомзему України (2003, 2006);
 • Грамота МОН (2008);
 • Подяка МАП України;
 • Дипломи Міжнародної агропромислової виставки Агро-2012, Агро-2015;
 • Грамота колегії Держгеокадастру (2016);
 • Відзнака ім. Сухомлинського;
 • Нагрудний знак “Відмінник освіти України”, МОН;
 • Заслужений науково-педагогічний працівник (2019);
 • Нагрудний знак МОН «За освітні і наукові досягнення» (2020).

Володіння іноземними мовами:

Англійська (розмовна), італійська (розмовна).

Хобі:

Моє захоплення – подорожі.

Корпоративна пошта:

S.Kokhan@nas.gov.ua