Навчальна лабораторія екології ландшафту

В складі кафедри діє навчальна лабораторія екології ландшафту. Вона була створена 1990 року з метою підвищення якості підготовки студентів та аспірантів кафедри з лабораторно-аналітичних досліджень ландшафту та його компонентів. Керівник лабораторії – канд. геогр. наук О. Галаган

Лабораторія забезпечує студентів і аспірантів сучасними приладами, реактивами та іншими матеріалами для виконання курсових, магістерських робіт, написання наукових статей, виконання власних наукових досліджень. Керівник лабораторії та її штат надають студентам консультації й вчать працювати на складному обладнанні за сучасними методиками дослідження довкілля. Зокрема, в лабораторії є можливість визначати вміст широкого класу забруднювальних речовин у природних та стічних водах (фосфати, нітрати, нітрити та ін.), повітрі (вміст пилу та його хімічний склад), ґрунтах (важкі метали та ін.). Прилади, якими оснащена лабораторія, виготовлені провідними зарубіжними фірмами.

Окрім проведення студентами наукових досліджень в лабораторії, її важливим завданням є також проведення лабораторних та практичних занять з низки дисциплін, таких як «Методи досліджень ландшафту», «Екологічний моніторинг», «Геохімія ландшафтів», «Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі», «Навчальна практика з методів набуття географічної інформації», «Навчальна практика з методів обробки географічної інформації» та ін.