Центр сталих рішень GreenLabsKNU

З 6 березня 2023 р. розпочав роботу Центр сталих рішень GreenLabsKNU (далі – Центр).

Центр є структурним підрозділом географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, функціонування якого спрямоване на надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти, послуг з навчання та консультування щодо питань довкілля, інформаційної інвентаризації екологічного стану територій, залучення потенційних інвесторів, підготовки екологічної документації для звітування про стан довкілля територій, а також експертної підтримки процедур розробки комплексних планів просторового розвитку територій, проведення процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД), “зеленої” трансформації та відновлення довкілля, забезпечення якісних екосистемних послуг. Створено за ініціативи кафедри фізичної географії та геоекології.

Текст

Основні напрями роботи Центру:

 • Функціонування культурно-просвітницького простору на базі КНУТШ: Центр забезпечує можливості широкої професійної комунікації, є осередком незламності студентської спільноти й водночас місцем проведення конференцій, майстер-класів, відкритих лекцій та платформи для комунікацій між студентами, учнями старших класів, роботодавцями, лекторами, коучами тощо;
 • Створення гуртків, позаосвітніх програм задля підвищення рівня культури, громадянської освіти та екологічної свідомості наших громадян - зокрема цієї осені стартувала серія воркшопів "Основи ландшафтного дизайну". В її рамках знайомимо із сучасними напрямами та стилями у ландшафтному дизайні, навчаємо роботі із сучасним вузько-спеціалізованим програмним забезпеченням та реалізуємо реальний проект;
 • Дослідження типових та унікальних ландшафтів України, природоохоронних територій, таких як НПП “Кременецькі гори” та РЛП “Лиса гора”, з подальшим проведенням навчально-пізнавальних екскурсій для університетської спільноти. «Зелені екскурсії» - це усвідомлення бережливого ставлення до довкілля, значущості відродження та збереження унікальних природних ландшафтів великих міст, сіл, містечок;
 • Профорієнтаційна діяльність, організація цікавих заходів для школярів та їх вчителів з метою популяризації знань про довкілля, комфортні простори, важливість географії та екології, проблемно-пошукові полілоги з питань природничо-географічної освіти в Україні, в межах яких обговорюємо можливості та переваги співпраці з флагманом вищої освіти в Україні – КНУТШ.

Текст

Центр – це простір ідей, комунікацій, експертно-консультаційної співпраці здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, органів державної влади й місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій з питань довкілля. Зокрема, з транскордонної природоохоронної взаємодії, маркетингу екосистемних послуг, ландшафтного планування й дизайну, розробки комплексних планів просторового розвитку територій, проведення процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД), проектно-інвестиційної діяльності.

Центр – це простір гарту й апробації освітніх компетентностей, зокрема, за освітньо-професійними програмами для бакалаврів «Транскордонне екологічне співробітництво», «Геоекологія та екосистемні послуги», освітньо-науковою програмою для магістрів «Транскордонне природоохоронне співробітництво» під час виробничих практик, в процесі безпосереднього контакту з роботодавцями, та в ході залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних, проектних робіт.

Центр забезпечує можливості широкої професійної комунікації. Зокрема, за меморандумами про співпрацю з фахівцями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Асоціації професіоналів довкілля України, Всеукраїнської екологічної ліги.

Центр розпочав процедуру долучення до мережі подібних університетських центрів, що має назву «Групи зелених лабораторій Світу» (Green Labs Groups Around The Globe). Мережа «Групи зелених лабораторій Світу» впроваджує Програму «Зелені лабораторії». Залучає зусилля викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти провідних університетів світу до проведення досліджень з оцінки впливів на довкілля, зменшення кількості відходів, збереження біорізноманіття, поліпшення якості довкілля для людей.

Основні завдання Центру:

 • впровадження інновацій в освітній процес, залучення та виконання науково-дослідних проєктів відповідної тематики колективом наукових, науково-педагогічних працівників кафедри фізичної географії та геоекології, географічного факультету, здобувачів вищої освіти;
 • навчання, підвищення кваліфікації та консультування представників органів державної влади та місцевого самоврядування щодо питань довкілля, розробки комплексних планів просторового розвитку територій (ландшафтного планування) та проектів ландшафтної організації об’єктів природно-заповідного фонду, соціальних просторів, індустріальних ландшафтних парків;
 • здійснення експертної оцінки стану довкілля, розробки стратегій “зеленого” відновлення й трансформації територій;
 • підготовка аналітичних документів щодо процедур СЕО та ОВД;
 • методична підтримка освітнього процесу на географічному факультеті щодо проходження виробничих практик здобувачами вищої освіти, надання їм можливості безпосереднього контакту із потенційними роботодавцями, набуття умінь і навичок експертно-аналітичної роботи та застосування отриманих знань на практиці;
 • співробітництво з науковими групами географічного факультету, які здійснюють науково-дослідні роботи з проблем довкілля та просторового планування.

Основні форми роботи Центру:

 • моніторинг потреб органів державної влади та місцевого самоврядування з питань довкілля, просторового планування, екосистемних послуг;
 • організація навчальних заходів, тренінгів, воркшопів, круглих столів, семінарів;
 • експертно-аналітична діяльність;
 • науково-методична допомога в організації освітнього процесу;
 • залучення і виконання науково-дослідних проектів.

Центр забезпечує:

 • інноваційну освітньо-просвітницьку діяльність;
 • моніторинг проектних науково-дослідних можливостей;
 • збір, систематизацію та аналіз даних щодо потреб органів державної влади та місцевого самоврядування з питань довкілля, ландшафтного планування та екосистемних послуг;
 • можливість широкої професійної комунікації;
 • методичний та організаційний супровід навчання та консультування представників органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • методичний та організаційний супровід виробничої практики здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців;
 • залучення фахівців і студентів до виконання науково-дослідних робіт.

Керівником Центру сталих рішень GreenLabsKNU призначено кандидата географічних наук Катерину РЕЗНИКОВУ.