Кар'єрні можливості

Зважаючи на те, що Україна є учасницею понад 50-ти міжнародних конвенцій та двосторонніх угод, пов’язаних з охороною довкілля, а також гостру та нагальну потребу у фахівцях з міжнародної екологічної комунікації, з питань екологічної політики, економічного розвитку територій, транскордонних стратегій та програм повоєнного відновлення України, підготовка фахівців дозволяє нашим випускникам займати такі професійні посади, як:

 • маркетолог екосистемних послуг;
 • менеджер міжнародних екологічних проєктів;
 • інженер з довкілля;
 • планувальник довкілля;
 • експерт з природокористування;
 • ГІС-аналітик;
 • фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища;
 • фахівець з ландшафтного дизайну тощо.

Рівень спеціальної підготовки випускників бакалаврських програм дозволяє продовжувати навчання за магістерським рівнем освіти, а також працевлаштуватися у:

ОПП “Транскордонне екологічне співробітництво” ОПП “Геоекологія та екосистемні послуги”
Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерстві економіки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві закордонних справ України, Державній екологічній інспекції України, Державному космічному агентстві України, Державному агентстві лісових ресурсів України, Державному агентстві України з управління зоною відчуження;
Міжнародних установах і організаціях з природоохорони, науки, бізнесу. Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Програма розвитку ООН, Грінпіс, Міжнародний зелений хрест, Міжнародний союз охорони природи, Програма ООН з довкілля (UNEP), ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЄБРР, Європейська екологічна агенція, Глобальний екологічний фонд тощо. Установах та компаніях, що надають послуги з відновлення довкілля, екологічного аудиту, стратегічної екологічної оцінки, організації ландшафтних просторів та комфортного довкілля. Зокрема, в Європейському агентстві з довкілля (European Environment Agency, EEA), Європейському космічному агентстві (European Space Agency, ESA).

Рівень спеціальної підготовки випускників магістерських програм дозволяє продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі та вищих навчальних закладах і наукових установах України та за кордоном, а також працевлаштуватися на посадах молодшого наукового співробітника та менеджера міжнародних проектів і програм у науково-дослідних інститутах, на посадах управлінського персоналу виробничих установ Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державної служби заповідної справи України тощо.

Головна мета кафедри в галузі навчання – випуск з її стін високоосвіченої людини, здатної глибоко розуміти взаємодію людини та навколишнього природного середовища й творчо проводити в життя геоекологічні засади сталого розвитку.

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях навколишнього природного середовища та його компонентів, зокрема вивчаються такі напрямки:

 • міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля
 • екологічна експертиза проектів природокористування
 • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах
 • оцінка впливу на довкілля
 • планування та дизайн ландшафтів
 • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у екологічних дослідженнях ландшафтів

В процесі навчання студенти набувають низку професійних компетенцій, що дозволяють фахово виконувати:

 • аналіз стану довкілля
 • стратегічну екологічну оцінку
 • управління природокористуванням регіону
 • проектування природоохоронних територій
 • транскордонне співробітництво в галузі використання та охорони довкілля

Крім теоретичного навчання, студенти кафедри отримують практичні навички роботи за фахом під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України, окремі студенти можуть проходити виробничу практику у фахових установах за кордоном.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі (20-23 січня 2020 р.) міжнародні політичні лідери, вищі керівники бізнесу, інтелектуали аналізували перспективи світового розвитку. У звіті цього форуму «Робочі місця майбутнього» (The Future of Jobs) вказано, що до 2025 р. більш ніж 5 млн робочих місць буде втрачено через заміщення людини комп’ютерами та автоматами. Відповідно, у ближчому майбутньому ринок праці зазнає кардинальних змін й професії, які сьогодні виглядають престижними, виявляться не надто затребуваними. Їх місце займуть професії, які зараз в очах пересічної людини виглядають «недооціненими».

Про це свідчить результати досліджень корпорації “Microsoft”. Її стратеги склали перелік найбільш затребуваних у ближчому майбутньому професій. Серед цих професій ви не знайдете банкірів, економістів, юристів (їхні функції візьме на себе комп’ютер), але у цьому переліку є «спеціаліст з відновлення екосистем». Наше майбутнє неможливе без фахівців, професійно обізнаних з проблемами довкілля й здатних шукати шляхів його охорони та відновлення. Попит на таких фахівців є зараз, але він зростатиме швидкими темпами. Саме на підготовку таких фахівців й працює кафедра фізичної географії та геоекології.

Умовно, сферу працевлаштування випускників кафедри можна поділити на три великі «області» –державна служба, наука, бізнес.

Державна служба

Оскільки кафедра надає знання, які охоплюють широкий спектр дисциплін (міждисциплінарність – одна за засад навчального процесу на кафедрі), то й працевлаштування випускників можливе у різних за профілем своєї діяльності державних установах. Студенти отримують компетенції, які дають їм можливість обійняти такі посади, як географ, фахівець з управління природокористуванням; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; інженер з охорони природних екосистем, інженер з відтворення природних екосистем, фахівець з ландшафтного дизайну, фахівець з міжнародних екологічних проектів та програм тощо.

Наукова кар’єра

Чимало випускників кафедри пов’язують свій подальший розвиток з науковою діяльністю. Її вони можуть розпочати або через вступ до аспірантури при кафедрі чи при інших вітчизнаних і зарубіжних наукових установах, або обійняти посаду молодшого наукового співробтника в науково-дослідних інститутах Національної акасдемії наук України чи інших установах, які займаються науковою та проектно-пошуковою діяльністю. Інститут географії, Центр аерокосмічних досліджень Землі, Український гідрометеорологічний інститут, Інститут еволюційної екології та інші інститути НАН України – це наукові установи, де успішно протікає кар’єра багатьох наших випускників. Чимало з них захистили докторські дисертації, стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Наука – феномен інтернаціональний, тому фахова наукова кар’єра наших випускників, передусім останніх років, успішно складається й за межами нашої держави – в Італії, Німеччині, Польщі, прибалтійських та інших країнах.

Наукова робота тісно пов’язана з вищою освітою, тому, здобувши науковий ступінь, чимало наших випускників переходять на викладацьку роботу у вищих закладах освіти. Досить сказати, що більшість викладачів нашої кафедри – це її колишні студенти. Крім Київського національного, випускники кафедри працюють й в багатьох інших університетах України, а також за кордоном.

Сфера бізнесу

Окрім державних управлінських та науково-освітних організаціях, чимало випускників кафедри знаходять робочі місця у комерційних установах. Їх спектр дуже широкий – від безпосередньо пов`язаних з фахом геоеколога (компанії, які використовують ГІС, фірми, що надають послуги з оцінки земель, ландшафтного дизайну тощо) до установ, які займаються рекламним, туристичним, масмедійним тиа іншим бізнесом. Набуті під час навчання на кафедрі знання (а вони – дуже широкі) дають можливість студенту знайти себе у різних сферах діяльності.