Чому варто обрати нашу кафедру

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі (20-23 січня 2020 р.) міжнародні політичні лідери, вищі керівники бізнесу, інтелектуали аналізували перспективи світового розвитку. У звіті цього форуму «Робочі місця майбутнього» (The Future of Jobs) вказано, що до 2025 р. більш ніж 5 млн робочих місць буде втрачено через заміщення людини комп’ютерами та автоматами. Відповідно, у ближчому майбутньому ринок праці зазнає кардинальних змін й професії, які сьогодні виглядають престижними, виявляться не надто затребуваними. Їх місце займуть професії, які зараз в очах пересічної людини виглядають «недооціненими».

Про це свідчить результати досліджень корпорації “Microsoft”. Її стратеги склали перелік найбільш затребуваних у ближчому майбутньому професій. Серед цих професій ви не знайдете банкірів, економістів, юристів (їхні функції візьме на себе комп’ютер), але у цьому переліку є «спеціаліст з відновлення екосистем». Наше майбутнє неможливе без фахівців, професійно обізнаних з проблемами довкілля й здатних шукати шляхів його охорони та відновлення. Попит на таких фахівців є зараз, але він зростатиме швидкими темпами. Саме на підготовку таких фахівців й працює кафедра фізичної географії та геоекології.

Умовно, сферу працевлаштування випускників кафедри можна поділити на три великі «області» –державна служба, наука, бізнес.

Державна служба

Оскільки кафедра надає знання, які охоплюють широкий спектр дисциплін (міждисциплінарність – одна за засад навчального процесу на кафедрі), то й працевлаштування випускників можливе у різних за профілем своєї діяльності державних установах. Студенти отримують компетенції, які дають їм можливість обійняти такі посади, як географ, фахівець з управління природокористуванням; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; інженер з охорони природних екосистем, інженер з відтворення природних екосистем, фахівець з ландшафтного дизайну, фахівець з міжнародних екологічних проектів та програм тощо.

Рівень спеціальної підготовки випускників кафедри дозволяє використовувати їх на посадах управлінського персоналу установ Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державного космічного агентства України та ін.

Наукова кар’єра

Чимало випускників кафедри пов’язують свій подальший розвиток з науковою діяльністю. Її вони можуть розпочати або через вступ до аспірантури при кафедрі чи при інших вітчизнаних і зарубіжних наукових установах, або обійняти посаду молодшого наукового співробтника в науково-дослідних інститутах Національної акасдемії наук України чи інших установах, які займаються науковою та проектно-пошуковою діяльністю. Інститут географії, Центр аерокосмічних досліджень Землі, Український гідрометеорологічний інститут, Інститут еволюційної екології та інші інститути НАН України – це наукові установи, де успішно протікає кар’єра багатьох наших випускників. Чимало з них захистили докторські дисертації, стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Наука – феномен інтернаціональний, тому фахова наукова кар’єра наших випускників, передусім останніх років, успішно складається й за межами нашої держави – в Італії, Німеччині, Польщі, прибалтійських та інших країнах.

Наукова робота тісно пов’язана з вищою освітою, тому, здобувши науковий ступінь, чимало наших випускників переходять на викладацьку роботу у вищих закладах освіти. Досить сказати, що більшість викладачів нашої кафедри – це її колишні студенти. Крім Київського національного, випускники кафедри працюють й в багатьох інших університетах України, а також за кордоном.

Сфера бізнесу

Окрім державних управлінських та науково-освітних організаціях, чимало випускників кафедри знаходять робочі місця у комерційних установах. Їх спектр дуже широкий – від безпосередньо пов`язаних з фахом геоеколога (компанії, які використовують ГІС, фірми, що надають послуги з оцінки земель, ландшафтного дизайну тощо) до установ, які займаються рекламним, туристичним, масмедійним тиа іншим бізнесом. Набуті під час навчання на кафедрі знання (а вони – дуже широкі) дають можливість студенту знайти себе у різних сферах діяльності.