Освітні програми

Додаткові можливості:

При кафедрі створено Центр сталих рішень GreenLabsKNU – студентський комунікаційний простір залучення ідей, досвіду, міжнародних партнерів, грантів, проєктів та програм.

Не менш важливою є практична апробація знань в навчально-дослідних та геоінформаційних лабораторіях кафедри, що дозволяє опанувати інструментарій та методи геоінформаційного просторового аналізу з програмними продуктами та просторовими даними в ГІС - ArcGis, QGIS, GRASS, SAGA GIS, SNAP Toolbox, R Studio.

Студенти також набувають навички накопичення й обробки інформації, її структурування, в тому числі іноземними мовами, які вивчаються протягом усіх чотирьох років навчання. Володіння мовами спрощує академічну мобільність та навчання в європейських закладах вищої освіти.

Окрім того, викладачі кафедри професійно застосовують новітні форми, методи та технології навчання, такі як тематичне реферування, аналітичні довідки, есе, презентації індивідуальних дослідницьких проєктів, кейс-стаді, дилемні ігри, круглі столи тощо.

Кафедра через обмін студентами, спільні наукові проекти тощо підтримує зв’язки з провідними зарубіжними науковими та освітніми установами, а також міжнародними організаціями. Викладачі та студенти кафедри проводять спільні наукові семінари, науково-практичні конференції, тренінги та воркшопи, публікують сумісні наукові статті з вченими науково-дослідницьких організацій зарубіжжя, беруть активну участь в роботі міжнародних проектів та міжнародних експертних груп (Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Литва). До проведення лекційних занять кафедра додатково залучає викладачів провідних українських та зарубіжних університетів. Особливо плідні зв’язки вона має з університетами Берліну, Бидгощча, Будапешту, Ванкувер, Варшави, Кальмар (Швеція), Каунасу, Пізи, Сеулу, Тбілісі тощо.