Гродзинський Михайло Дмитрович

Завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Сфера наукових інтересів – ландшафтна екологія, аналіз територіальних структур ландшафтів, ландшафтне різноманіття, математичні методи оцінки стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень та прогнозування їх змін, планування екомереж, сприйняття людиною ландшафтів.

Розробив концепцію множинності форм стійкості геосистем та методику кількісного оцінювання стійкості геосистем, визначення екологічно безпечних норм антропогенних навантажень на ландшафти. Один з авторів концепції поліструктурності ландшафтів. За ці та інші наукові досягнення обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України (2011). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015) за цикл робіт з охорони та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття.

Розробив і викладає дисципліни «Ландшафтна екологія», «Ландшафтна географія України», «Ландшафтне та біологічне різноманіття», «Теорія та методологія природничої географії», «Геоекологічні засади управління природокористуванням».

Викладав у провідних зарубіжних університетах, зокрема Кембриджському (Великобританія), Дартмус (США), Корейському університеті зарубіжних досліджень (Південна Корея).

Голова Асоціації ландшафтної екології України (IALE-Ukraine) та член наукової ради Міжнародної асоціації ландшафтної екології (IALE), член Президії та Вченої ради Українського географічного товариства, член Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», представляв уряд України на нараді Ради Європи з розробки Ландшафтної конвенції.

Автор понад 300 наукових праць, серед яких 26 монографій і підручників.

Був науковим керівником, відповідальним виконавцем численних національних і міжнародних проектів з планування природоохоронних територій і екомереж, моделювання водного режиму ландшафтів, оцінювання екологічних ризиків, оцінки стійкості геосистем, прогнозування їх змін та ін.