Кафедра фізичної географії та геоекології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчання

Навчання

Мета навчання

Мета навчання полягає у випуску зі стін кафедри високоосвіченої людини, здатної глибоко розуміти взаємодію людини та навколишнього природного середовища й творчо проводити в життя геоекологічні засади сталого розвитку

Освітні програми

Підготовка здійснюється за трьома освітніми рівнями:

Практична підготовка

Студенти кафедри отримують практичні навички під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України

Дізнатися більше

Наукові дослідження

Ландшафтна екологія

Кафедра стала одним із провідних наукових центрів ландшафтної екології в Україні та Східній Європі. Найвагоміші наукові результати одержані в вирішенні таких проблем, як поліструктуріність ландшафтів, оцінювання стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень, прогнозування змін ландшафтів, визначення норм допустимих антропогенних навантажень на ландшафти, аналіз та картографування ландшафтного різноманіття, ступеня антропізації ландшафтів, ландшафтно-екологічне обґрунтування проектів і схем природокористування, проектування екомереж.

Читати далі

Моделювання географічних процесів і структур

Моделювання здійснюється за закономірностями власної динаміки геосистем з метою оцінки, прогнозу, районування та обмеження негативних наслідків для здоров'я населення. Прикладна геоінформаційна реалізація здобутків напряму дозволила об'єктивно обґрунтувати конкретні рішення з оптимізації природокористування.

Читати далі

Геоінформаційні технології у вивченні ландшафтів

Географічні інформаційні системи (ГІС) дозволяють ефективно управляти складними геопросторовими даними та аналізувати їх, адже поєднують в єдине ціле такі галузі як цифрова картографія, управління базами даних, дистанційне зондування та автоматизоване проєктування.

Читати далі

Сприйняття та естетика ландшафту

Співробітники кафедри стали піонерами на Україні в розробці питань сприйняття ландшафту. Розроблені й реалізовані оригінальні методи, що дозволяють визначити закономірності сприйняття людиною ландшафту, регіону, отримати кількісні оцінки привабливості ландшафтів та ступеню важливості для людини різних екологічних проблем.

Читати далі