Моделювання географічних процесів і структур

Моделювання географічних процесів і структур базується на розробленій методології стохастичного моделювання геосистем. Моделювання здійснюється за закономірностями власної динаміки геосистем з метою оцінки, прогнозу, районування та обмеження негативних наслідків для здоров'я населення. Прикладна геоінформаційна реалізація здобутків напряму дозволила об'єктивно обґрунтувати конкретні рішення з оптимізації природокористування. Зокрема, розроблена інформаційна система еколого-економічної оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ, ГІС-кадастр стану і використання водних об’єктів України та ландшафтів їх водозборів, створені електронні бази для підтримки інформаційного менеджменту басейну Дніпра і річок м. Києва, методи геоінформаційного моделювання екомереж тощо.

Зі змістом даного наукового напряму можна ознакомитись за посилання (.pdf).