Ландшафтна екологія

Кафедра стала одним із провідних наукових центрів ландшафтної екології в Україні та Східній Європі. Найвагоміші наукові результати одержані в вирішенні таких проблем, як поліструктуріність ландшафтів, оцінювання стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень, прогнозування змін ландшафтів, визначення норм допустимих антропогенних навантажень на ландшафти, аналіз та картографування ландшафтного різноманіття, ступеня антропізації ландшафтів, ландшафтно-екологічне обґрунтування проектів і схем природокористування, проектування екомереж. Ландшафтно-екологічні розробки виконуються для території України в цілому та її окремих регіонів.

Особливості підходу кафедри до ландшафтно-екологічних досліджень й основні досягнення у цьому напрямі – див. посилання (.pdf).