Географічні інформаційні технології у вивченні ландшафтів

Географічні інформаційні системи (ГІС) дозволяють ефективно управляти складними геопросторовими даними та аналізувати їх, адже поєднують в єдине ціле такі галузі як цифрова картографія, управління базами даних, дистанційне зондування та автоматизоване проєктування. Серед найбільш поширених типів даних, які використовуються у дослідженнях ландшафтів й опрацьовуються за допомогою ГІС, є цифрові моделі рельєфу, космічні знімки, результати польових досліджень, громадські дані, що агрегуються краудсорсинговими проектами. Різні типи геопросторових даних у поєднанні з аналітичними можливостями ГІС використовуються у таких напрямках досліджень, як аналіз змін у землекористуванні, вивчення процесів, що відбуваються у ландшафті, проектування екомереж, моделювання міграційних потоків у ландшафті, прогнозування місць акумуляції забруднювальних речовин тощо.