Екосистемні послуги та дизайн ландшафту

Екосистемні послуги та дизайн ландшафту є новими напрямами наукових пошуків членів кафедри і дозволяють віддзеркалити сучасні запити суспільства на географічно обґрунтовану організацію комфортного довкілля.

Стрімке поширення урбанізаційних процесів вже призвело до підвищення попиту на низку важливих екосистемних послуг в містах: чисте та якісне повітря, сприятливі мікрокліматичні умови, захист від шумового забруднення, відпочинок в межах привабливих зелених міських просторів, збереження біорізноманіття. Фахівці кафедри мають суттєвий досвід у дослідженні екосистемних послуг міст та природоохоронних територій, власні методичні розробки з ідентифікації, оцінювання вартості, вигод від міських екосистемних послуг та їх мапування, тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Перспективним напрямом вбачається розробка уніфікованих індикаторів оцінки ризиків, навантаження на екосистеми та монетизації екосистемних послуг в контексті повоєнної відбудови України.