Аспірантура та докторська (PhD) програма

На кафедрі підготовка осіб на здобуття освітньо-наукового ступеню «доктор філософії» здійснюється за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

Керівниками докторських робіт аспірантів призначаються професори, доктори географічних наук кафедри – проф. М.Д.Гродзинський або проф. В.М.Самойленко.

Термін навчання в очній аспірантурі складає 4 роки.

Серед навчальних дисциплін, які викладаються аспірантам кафедри, - English academic writing, Presenting Science (Усне наукове мовлення), Теоретико-методологічні студії з фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафту, Сучасні методи в ландшафтній географії, Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів. Обов’язковою для аспірантів є асистентська практика.

Більше інформації про особливості навчання в аспірантурі на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка можна знайти за цим посиланням.