Магістратура

  • Освітній ступіньМагістр
  • Спеціальність106 Географія
  • Кредити ECTS120
  • Термін навчання2 роки
  • Опис програми.pdf

Підготовка магістрів на кафедрі фізичної географії та геоекології здійснюється за освітньою програмою «Природнича географія». Попри свою дещо «класично-традиційну» назву, дана програма фактично являє собою програму підготовки магістрів з сучасної геоекології як міждисциплінарної галузі знань про наукові підходи до системного вирішення питань взаємовідносин природного середовища з людиною.

Програма сфокусована на геоекологічні проблеми сталого розвитку, управління та менеджмент природокористування, міжнародне й транскордонне екологічне співробітництво; територіальну організацію ландшафтів і природних регіонів, охорону та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття та планування екомереж, освоєння магістрами сучасних геоінформаційних та інших комп’ютерних технологій аналізу територіальних структур і процесів, екологічну експертизу та оцінку впливу на довкілля.

Основними компонентами освітньої програми «Природнича географія» є: глобалізація та міжнародне екологічне співробітництво; геоекологічні основи сталого розвитку; транскордонне екологічне співробітництво; теорія й методологія природничої географії; інфраструктура просторових даних; геоекологічні засади управління; управління проектами та програмами в сфері природничої географії; ландшафтне та біологічне різноманіття; проектування ГІС; еколого-географічна експертиза; оцінка ландшафтних і екосистемних послуг. Повний перелік компонентів ОП доступний за цим посиланням.

Випускники магістратури мають широкі можливості для працевлаштування в міжнародних та національних урядових й неурядових структурах, у проектно-пошукових та науково-дослідних установах природоресурсного й природоохоронного спрямування; в органах державного та регіонального управління, установах та організаціях, що займаються питаннями надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки; в установах заповідної справи (фаховий спеціаліст, науковий співробітник, асистент, технік, методист, інспектор, стажист-дослідник); в закладах освіти.

З правилами прийому до магістратури географічного факультету КНУ можна ознайомитись за цим посиланням.