Бакалаврат

З 2022 року навчання на кафедрі на освітньому рівні «бакалавр» здійснюється за двома освітніми програмами – Геоеокологія та Транскордонне екологічне співробітництво. Термін навчання 4 роки. Вибір саме цих освітніх програм зумовлений актуальністю напрямків програм і прогнозом ринку праці (попитом на відповідних фахівців на час закінчення навчання).

Безпосереднє уявлення про зміст навчальних програм можна отримати з прикладів фахових навчальних дисциплін, що викладаються в їх межах.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Геоекологія

Професійне спрямування:

Приклади фахових дисциплін:

 • Теорія та практика ландшафтного планування
 • Геоекологічна експертиза
 • Геохімія ландшафту
 • ГІС в геоекології
 • Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД)
 • Теорія та практика ландшафтного планування
 • Проектування природоохоронних територій

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Транскордонне екологічне співробітництво

Професійне спрямування:

 • Транскордонне екологічне співробітництво в територіальному плануванні
 • Транскордонне екологічне співробітництво в природокористуванні

Приклади фахових дисциплін:

 • Екосистемні та ландшафтні послуги
 • Методи експертної оцінки довкілля
 • Міжнародні екологічні організації
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля
 • Міжнародний досвід планування ландшафту
 • Управління природоохоронними територіями