Тематика магістерських робіт у 2020 році

Студент Назва магістерської роботи Науковий керівник
Грицюк Андрій Борисович Розвиток сонячної енергетики в Україні як складник досягнення Цілей Сталого Розвитку 2030 Самойленко В. М.
Гришан Оксана Вікторівна Малі ГЕС в Українських Карпатах у контексті сталого розвитку регіону Михайленко В. П.
Засаднюк Вікторія Вікторівна Дослідження впливу ТОВ "Вінницька птахофабрика" на навколишнє середовище Корогода Н. П.
Левчук Антон Анатолійович Дослідження динаміки евтрофікації Київського водосховища за даними ДЗЗ Корогода Н. П.
Кхудхур Раванд Фуад Кхудхур Цементні заводи в Базіані: Вплив на довкілля і здоров’я населення Михайленко В. П.