Навчально-виробничі практики

Важливою складовою навчального процесу на кафедрі є навчально-виробничі практики. В них поєднується навчання практичним навичкам професійної роботи з власне цією роботою під час проходження стажувань при провідних установах України, які займаються проблемами довкілля.

Навчально-виробнича практика для бакалаврів проводиться після завершення 3-го року навчання й триває 5 тижнів. Для магістрів вона проводиться після завершення 1-го року навчання.

Основними базами проведення навчально-виробничих практик є наступні установи та підприємства: