Навчання

Кафедра готує фахівців в галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 106 – Географія.

Підготовка здійснюється за трьома освітніми рівнями:

Головна мета кафедри в галузі навчання – випуск з її стін високоосвіченої людини, здатної глибоко розуміти взаємодію людини та навколишнього природного середовища й творчо проводити в життя геоекологічні засади сталого розвитку.

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях навколишнього природного середовища та його компонентів, зокрема вивчаються такі напрямки:

 • міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля
 • екологічна експертиза проектів природокористування
 • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах
 • оцінка впливу на довкілля
 • планування та дизайн ландшафтів
 • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у екологічних дослідженнях ландшафтів

В процесі навчання студенти набувають низку професійних компетенцій, що дозволяють фахово виконувати:

 • аналіз стану довкілля
 • стратегічну екологічну оцінку
 • управління природокористуванням регіону
 • проектування природоохоронних територій
 • транскордонне співробітництво в галузі використання та охорони довкілля

Крім теоретичного навчання, студенти кафедри отримують практичні навички роботи за фахом під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України, окремі студенти можуть проходити виробничу практику у фахових установах за кордоном.

Проживання студентів