Свідзінська Дар’я Валеріївна

доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

 • 2003 - 2006 рр. – аспірантка за спеціальністю «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • 1998 - 2003 рр. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація географ, геоколог, менеджер природокористування, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь:

2007 р.– кандидат географічних наук, спеціальність «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів». Кандидатська дисертація «Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші» (науковий керівник – доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України М.Д. Гродзинський).

Звання:

2014 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
 • 2014 - дотепер – доцент кафедри фізичної географії та геоекології;
 • 2007 - 2014 рр. – асистент кафедри фізичної географії та геоекології.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Методи досліджень ландшафтів», «Геопросторовий аналіз», «Дистанційне зондування Землі», «Заповідна справа», «Основи планування природоохоронних територій», «Управління природоохоронними територіями.

Гарант

бакалаврської освітньо-професійної програми «Транскордонне екологічне співробітництво».

Наукові інтереси:

дистанційне зондування, просторово-часовий аналіз даних, геопросторовий аналіз, ландшафтна екологія, відкриті ГІС та геодані

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • 2022-2023 – Ecosystems under threat: the effect of 2022 war on ecological conservation measures, Volkswagen Stiftung;
 • 2020 – Introduction to Data Science in Python, Coursera;
 • 2019 - Investigating Time Series of Satellite Imagery, NASA’s ARSET;
 • 2018-2019 - Підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, Центр екологічного управління;
 • 2018 - Accuracy Assessment of a Land Cover Classification, NASA’s ARSET;
 • 2017 - Introduction to Remote Sensing for Scenario Based Ecoforecasting, NASA’s Applied Remote Sensing Training Program (ARSET);
 • 2014-2017 - FREEWAT: Free and Open Source Software Tools for Water Resource Management, HORIZON 2020;
 • 2011 - Biodiversity and Climate Change Interactions: Learning from the West Polesie Transboundary Biosphere Reserve, UNESCO-JFIT;
 • 2004-2005 - Altarum/Nansen Environmental and Remote Sensing Center University Fellowship Program, Український Центр Менеджменту Землі та Ресурсів.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • з 2015 - Open Source Geospatial Foundation;
 • з 2012 - International Association for Landscape Ecology.