Сорокіна Людмила Юріївна

Професор кафедри фізичної географії та геоекології (зовнішній сумісник), доктор географічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України.

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

1975–1981 – Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність "Географія", кваліфікація "Географ, фізико-географ. Викладач".

Науковий ступінь:

 • 2022 – доктор географічних наук, спеціальність – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема "Генетико-ландшафтознавче дослідження антропогенно змінених ландшафтів України"
 • 1997 – кандидат географічних наук, спеціальність – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; тема "Антропогенні зміни ландшафтів Чорнобильської зони та радіонуклідне забруднення фітокомпоненту".

Звання:

2005 – старший науковий співробітник (Інститут географії НАН України)

Досвід роботи:

 • з лютого 2024 – професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з січня 2024 – провідний науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України;
 • 2009–2024 – старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України;
 • 2006–2009 – докторант Інституту географії НАН України;
 • 1999–2006 – в.о.завідувача відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України;
 • 1976–1999 – інженер, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

ОС бакалавр – Основи ландшафтознавства, Геофізика та геохімія ландшафту.

Членство у редколегіях наукових видань:

 • Член редколегії журналу "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів";
 • Член редколегії збірника наукових праць "Історико-географічні дослідження в Україні".

Наукові інтереси:

Теоретичні та прикладні дослідження ландшафтів, зокрема: дослідження та картографування ландшафтів з використанням засобів ГІС та матеріалів дистанційного зондування Землі, дослідження антропогенних змін ландшафтів, в т.ч. у зв’язку із наслідками катастрофи на Чорнобильській АЕС та сучасними геоекологічними проблемами зони відчуження; класифікація антропогенно змінених ландшафтів (опрацьована єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтів); природно-антропогенні процеси в ландшафтах, ландшафтні, ландшафтно-геохімічні закономірності міграції забруднюючих речовин.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

Учасник двох міжнародних проєктів, присвячених оцінці впливу на ґрунти наслідків воєнної агресії рф. Співвиконавець та відповідальний виконавець науково-дослідницьких проєктів, присвячених проблемам природокористування у трансграничному регіоні, ландшафтно-екологічним проблемам зони відчуження Чорнобильської АЕС, оцінці впливу на навколишнє природне середовище енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС. Керівник науково-дослідної теми Інституту географії НАН України, присвяченої методології середньомасштабного геоінформаційного картографівання ландшафтів України. Відповідальний виконавець розділів науково-дослідних тем відділу ландшафтознавства («Методологія ландшафтознавчого забезпечення просторового планування в Україні» «Проблеми геоекологічної безпеки Поліського краю (ландшафтознавчий аспект)», «Оцінювання антропогенних змін ландшафтів України» «Методика ландшафтного картографування Чорнобильської зони для радіоекологічної ГІС» та інші).

Підготовка наукових кадрів:

Підготувала 2 кандидатів географічних наук

Публікації:

Автор і співавтор понад 150 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях, у тому числі 3 монографії, наукові статті, 15 відоцтв про державну реєстрацію авторських прав.

Громадська діяльність, професійні асоціації, наукова експертиза:

 • Член Українського географічного товаритва;
 • Член Вченої ради Інституту географії НАН України;
 • Член Експертної комісії МОН з географії (еспертування рукописів шкільних підручників).

Відзнаки:

 • Почесна грамота Президії НАН України (2023);
 • Подяка РНБО України (2023).

Володіння іноземними мовами:

Англійська.

Хобі:

Подорожі, велосипедні та піші прогулянки.

Корпоративна пошта:

sorokina_geo@ukr.net