Михайленко Валерій Петрович

доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

1966-1971 хімік за спеціалізацією хімія рідкісних елементів та технологічна хімія Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

Науковий ступінь:

1981 - кандидат хімічних наук, спеціальність «аналітична хімія». Тема дисертації: «Газохроматографічне дослідження хелатів металів із фторованими β-дикетонами та застосування їх в аналізі» (наукові керівники: доцент КДУ Іван Петрович Середа, ст. н. співр. ІФХ НАНУ Артур Миколайович Король).

Звання:

1995 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
 • з 1995 р. – доцент кафедри фізичної георафії та геоекології;
 • 1991 - 1995 рр. – доцент кафедри екології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1990 - 1991 рр. – доцент кафедри аналітичної хімії, хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1986 - 1990 рр. – асистент кафедри аналітичної хімії;
 • 1984 -1986 рр. – заступник голови профспілкового комітету КНУ (виборна посада);
 • 1972 - 1984 рр. - старший лаборант, інженер, старший інженер, асистент кафедри хімії та аналізу рідкісних елементів, хімічного факультету КНУ.

Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України:
 • 1971-1972 рр. – інженер контрольно-аналітичної лабораторії інституту.

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Global Environmental Problems», «Globalization and International Environmental Cooperation», «Geoecological Foundation of Sustainable Development», «Стійкі органічні забрудники», «Сучасні технології пом’якшення зміни клімату», (освітній рівень – магістр). «Міжнародні екологічні угоди», «Екологічні конфлікти», «Екологічні проблеми сталого розвитку», «Європейська та міжнародна безпека», «Екологічні конфлікти» «Глобальні екологічні проблеми» «Методика планування польових екологічних досліджень» «Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі», «Екологічні стандарти та критерії якості довкілля», «Медична географія з основами соціальної екології» «Основи екології та безпека життєдіяльності», (освітній рівень –бакалавр).

Розробник Сертифікатної програми «Міжнародна Карпатська Школа - 2021» для студентів та аспірантів закладів вищої освіти.

Читав лекції у зарубіжних університетах:

Ліннейський університет, Кальмар, Швеція (2023); Каунаський університет технологій, Каунас, Литва (2022, 2014).

Наукові інтереси:

Геоекологічні аспекти сталого розвитку, міжнародне екологічне співробітництво, екологічні конфлікти, ресурсозберігаючі технології, відновлення ландшафтів, екологічний менеджмент, оцінка впливу на довкілля, поводження з відходами та хімікатами, пожежна безпека і стале землекористування.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • Kaunas University of Technology (KUT), Lithuania (since 2010 till present);
 • Linnaeus university, Kalmar, Sweden (since 2012);
 • Estonian University of Life Sciences (EMU), Tartu, Estonia(since 2012);
 • Akaki Tsereteli State University (ATSU), Kutaisi, Georgia (since 2012);
 • Yerevan State University (YSU), Armenia;
 • 2022-2023 PreMiWaFi project, Swedish Institute;
 • 2019 - 2020 Technology Needs Assessment (TNA) UNССС/GEF;
 • 2018 - 2020 Strengthening BSR Universities Network on Landscape Sustainability and Waste Management (LASUWAMA), Swedish Institute (SI);
 • 2017 - 2018 “GREEN PACKAGE” Multimedia educational toolkit, REC Hungary;
 • 2015 - 2017 Phytoremediation park for treatment and recreation at glassworks contaminated sites (PHYTECO), SI;
 • 2012 - 2015 Closing the Life-cycle of Landfills – Landfill Mining in the BSR for Future, SI;
 • 2010 - 2013 SWC-ENV-IND project # IZ73Z0_128178/1, SNSF, Switzerland;
 • 2005 - 2009 “Expanding Training and Advocacy Services” (ETAS project, USAID);
 • 2003 - 2005 Ensuring measures to develop the National Acting Plan for the implementation of Stockholm Convention on POPs in Ukraine, GEF/UNEP;
 • 2001 - 2003 Partnerships for Local Government Training and Education (CPP-Project), USAID;
 • 1998 - 2001 Technical Training For Societies in Transition –NIS( Transit-NIS), USAID;
 • 1997 - 1998 Global Training for Development (GTD Project) USAID;
 • 1994 - 1997 New Independent States Exchanges and Training (NET Project), USAID;
 • 1992 - 1994 Rad/Tox project (Greenpeace International, Renaissance and Green World Ukraine mutual project).

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Cпівзасновник громадського освітнього проекту «Міжнародна Карпатська школа» "Carpathian Winter School" з 2017 р. по теперішній час;
 • Науковий консультант Національного Екологічного Центру України (НЕЦУ) з 2019 р. по теперішній час;
 • Науковий консультант Київського регіонального відділення Асоціації міст України з 2010 р. по теперішній час;
 • Член Українського географічного товариства (з 2010 р.);
 • Член Українського хімічного товариства (з 1972 р.).

Публікації:

Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук (2018);
 • Подяка КПМГ в Україні як члену журі конкурсу "Україна - 2030" (2015);
 • Пам’ятна медаль з нагоди 15 річчя Асоціації міст України та громад (2007);
 • Медаль «В пам’ять 1000-ліття Києва» (1983).

Членство у редколегіях наукових видань:

 • Journal Environmental Research, Engineering and Management, Lithuania (SCOPUS listed);
 • «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія»; (2018-2020).

Хобі:

Туризм, відпочинок на природі, веслування на байдарках, збирання грибів, спостереження за птахами (birdwatching).

Корпоративна пошта:

v.mykhaylenko@knu.ua