Корогода Наталія Петрівна

доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

 • 2002 - 2005 рр. – аспірантка за спеціальністю «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • 1997 - 2002 рр. – здобувачка вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація магістр географії, геоеколога, менеджера природокористування, менеджера освіти, викладача географії та екології), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь:

2005 р. – кандидат географічних наук, спеціальність «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів». кандидатська дисертація «Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі» (науковий керівник – доктор географічних наук, професор В.М. Самойленко).

Звання:

2015 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
 • з вересня 2014 рр. – доцент кафедри фізичної георафії та геоекології;
 • 2009 - 2014 рр. – асистент кафедри фізичної георафії та геоекології;
 • 2009 рр. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2006 - 2009 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2005-2006 рр. – інженер ІІ категорії, що проводить науково-технічні розробки науково-дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища» географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Природнича географія», «Екологічний моніторинг», «Антропогенні зміни та охорона довкілля», «Ландшафтознавство», «Геоекологічні проблеми Європи», «Оцінка ландшафтних та екосистемних послуг», «Ландшафтне різноманіття Європи та України».

Гарант

бакалаврської освітньо-професійної програми «Геоекологія та екосистемні послуги».

Наукові інтереси:

проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, оцінка екосистемних послуг, моделювання екомереж, моделювання процесів геохімічної міграції в геосистемах, використання геоінформаційних технологій для вирішення зазначених проблем.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Курс «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (сертифікат про підвищення кваліфікації № 2017/21), 2022 р.
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Курс «Вільні та відкриті програмні інструменти для управління водними ресурсами» (сертифікат про підвищення кваліфікації № 2017/21), 2017 р.;
 • Грант Шведського Інституту на виконання проекту «Міжнародне партнерство заради академічної інтеграції в Європі: Міська інфраструктура блакитних і зелених просторів на Сході та Заході Європи (LINC)», 2021-2022 рр.;
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: «Геоінформаційне моделювання екомережі в річкових басейнах», 2010 р.;

Громадська діяльність, професійні асоціації:

членкиня Українського географічного товариства (з 2020 р.)

Премії та державні нагороди:

 • Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (2015 р.);
 • Премія Національної Академії Наук України для молодих вчених за серію робіт "Геоінформаційне моделювання екомереж" (2007 р.).

Корпоративна пошта:

nkorogoda@knu.ua