Гавриленко Олена Петрівна

доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

 • 1987-1990 – аспірантка за спеціальністю «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту», Відділення географії інституту геофізики ім. С.І. Суботіна АН України;
 • 1981-1986 – здобувачка вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація «Географ. Фізико-географ. Викладач»), Київський університет імені Т.Г. Шевченка.

Науковий ступінь:

1990 – кандидат географічних наук, спеціальність – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту, тема дисертації «Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування» (науковий керівник – член-кор. НАН України, д.г.н., проф. О.М. Маринич).

Звання:

2004 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
 • з 2004 – доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2001-2004 – асистент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 1998-2001 – старший науковий співробітник в Інституті географії НАН України, відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту;
 • 1990-1998 – науковий співробітник в Інституті географії НАН України, відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Геоекологія України», «Основи геоекології», «Прикладна екологія», «Екологія людини», «Екологічний менеджмент», «Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування», «Управління використанням природних ресурсів», «Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування», «Урбоекологія», «Агроекологія», «Екологічні ризики та оцінка впливу на навколишнє середовище», «Екологія», «Геоекологія», «Екогеографія України», «Геоекологічні проблеми України», «Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель», «Оцінка природно-ресурсного потенціалу».

Наукові інтереси:

Прикладна геоекологія, міжнародне співробітництво з обґрунтування проектів природокористування, геоекологічні проблеми України, природоохоронні території та зелена інфраструктура урбанізованого середовища, екосистемні послуги

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

 • Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні» (Свідоцтво № ADV-030536-OLA від 13.06.2022. 6 кредитів);
 • Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів за програмою «KNU Teach Week» (Сертифікат від 25.01.2021, 1 кредит. Сертифікат від 09.06.2021, 1 кредит. Сертифікат № 38-22 від 07.02.2022. 0,5 кредиту);
 • Освітні вебінари зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» (Сертифікат від 13.02.2021, 0,6 кредитів);
 • Курс підвищення кваліфікації за програмою «Digital Skills Pro» (Сертифікат від 22.03.2021. 1 кредит);
 • Стажування в Інституті географії НАН України (Довідка № 01-03/154 від 31.05 2020);
 • Курс підвищення кваліфікації в Національному екологічному центрі України за програмою «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи» (Свідоцтво № 19/01-12/268 від 30.04.2019);
 • 2018 – участь у проекті Україна-ЄС «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в контексті євроінтеграційних процесів», спільно з Національним екологічним центром України.

Публікації:

Автор та співавтор понад 170 наукових та навчально-методичних праць.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член Українського географічного товариства (з 2003);
 • Голова журі науково-технічного конкурсу «Еко-Техно Україна» – національного етапу Міжнародної науково-технічної виставки Regeneron ISEF-2023 у секції Науки про Землю.

Відзнаки (грамоти ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка):

 • 2012 – за значні успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі;
 • 2013 – за багаторічну сумлінну працю, успіхи у науково-педагогічній діяльності;
 • 2017 – за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.

Хобі:

Кінний спорт, а саме – рисисті біга (випробування коней рисистих порід на Київському іподромі). Кропітка праця з виховання справжніх іподромних бійців. Нагорода – перемоги у змаганнях, в тому числі міжнародних.

Корпоративна пошта:

olena.geo@knu.ua