Галаган Олександр Опанасович

кандидат географічних наук, завідувач навчальної лабораторії екології ландшафту

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

  • 1990 - 1993 рр. – аспірант за спеціальністю «Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів» Інститут географії АН України;
  • 1981 - 1987 рр. – здобувач вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація географ, фізико-географ, викладач), Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;
  • 1976 - 1979 рр. – здобувач середньої технічної освіти за спеціальністю «Інженерна геодезія» (кваліфікація технік-геодезист), Київський топографічний технікум.

Науковий ступінь:

2017 р. – кандидат географічних наук, спеціальність «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». Кандидатська дисертація «Геоінформаційне моделювання забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів» (науковий керівник – доктор географічних наук, професор М.Д.Гродзинський).

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
  • з 1995 рр. – завідувач навчальної лабораторії екології ландшафту географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

Геохімія ландшафтів, моделювання процесів геохімічної міграції в геосистемах, забруднення компонентів довкілля, використання геоінформаційних технологій для вирішення зазначених проблем.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

  • член Українського географічного товариства (з 2020 р.)