Діброва Іван Олександрович

доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі:

Освіта:

  • 2005-2008 рр. – аспірант за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • 2000-2005 рр. – здобувач вищої освіти за спеціальністю «Географія» (кваліфікація географ, геоеколог, менеджер природокористування, менеджер освіти, викладач географії, основ економіки та екології), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь:

2009 р. - кандидат географічних наук, спеціальність «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Кандидатська дисертація «Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)» (науковий керівник – доктор географічних наук, професор В.М. Самойленко).

Звання:

2021 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Досвід роботи:

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка:
  • з 2018 р. – доцент кафедри фізичної географії та геоекології;
  • 2010-2018 рр. – асистент кафедри фізичної географії та геоекології.

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Фізична географія материків та океанів», «Методика навчання природничо-географічних дисциплін у ЗВО», «Історичне ландшафтознавство», «Природно-культурна спадщина світу», «Проектування ГІС» (GIS designing), «Оцінка природно-ресурсного потенціалу».

Наукові інтереси:

методично-прикладні дослідження у природничій і конструктивній географії, геоекології та дидактики географії.

Стажування, підвищення кваліфікації, участь в проектах:

  • University of Economics in Krakow, Certificate of course completion: «New and innovative teaching methods» (NR 2485/MSAP/2020, 120 teaching hours, 4 ECTS);
  • Vancouver Island University, Certificate of course completion: «SDI-01 Introduction to GIS for SDI» (80 hours of Classroom Instruction and 120 hours of Practical).

Громадська діяльність, професійні асоціації:

  • член Українського географічного товариства (з 2005 р.);
  • асоційований член підрозділу «Геоматика» Громадської організації «Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток» (з 2016 р.).

Хобі:

Музика, подорожі, колекціонування

Корпоративна пошта:

idibrova@knu.ua