Транскордонне екологічне співробітництво

 • Освітній ступіньБакалавр
 • Спеціальність106 Географія
 • Кредити ECTS240
 • Мова навчанняукраїнська
 • Опис програмиPDF (Google Drive)

Освітньо-професійна програма зумовлена актуальністю напрямків програм і прогнозом ринку праці (попитом на відповідних фахівців на час закінчення навчання). Наразі Україна активно намагається впроваджувати міжнародні та Європейські екологічні практики в сферу територіального планування та природокористування. Ця діяльність потребує фахівців, які задовольняють трьом головним вимогам:

 • мають ґрунтовні знання природничо-географічних дисциплін й тому професійно розглядають особливості природного середовища та його змін людиною;
 • добре володіють сучасними прикладними методами аналізу стану довкілля, передусім геоінформаційними;
 • фахово обізнані з засадами міжнародної екологічної політики та практиками її провадження, завдяки чому можуть налагодити продуктивну транскордонну та міжнародну співпрацю з вирішення комплексних екологічних проблем сьогодення.
Три вказані складові визначають зміст освітньої програми «Транскордонне екологічне співробітництво».

В Україні фахівців такого професійного спрямування готує тільки кафедра фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зміст та особливості програми

Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» орієнтована на отримання знань та навичок для управління транскордонними та міжнародними проектами в галузі сталого розвитку та охорони довкілля. Програма спрямована на підготовку менеджерів проєктів та аналітиків з розробки та впровадження комплексних учасницьких екологічних політик та практик в територіальному плануванні та природокористуванні, яких наразі гостро потребує наша держава.

Бакалаври набувають знань з наукових засад:

 • міжнародної екологічної політики;
 • міжнародної, європейської та транскордонної співпраці з розв'язання проблем довкілля;
 • змісту та особливостей застосування міжнародних правових документів (конвенцій, програм та ін.) в галузі охорони довкілля та територіального планування;
 • ландшафтно-екологічних методів досліджень для управління природокористуванням та планування ландшафту;
 • основ аналізу міжнародних проектів екологічного спрямування;
 • аналізу та вирішення геоекологічних проблем, що мають транскордонний характер.

Компоненти освітньої програми поєднують як класичні дисципліни загально-географічного спрямування, так і новаторські навчальні курси, наприклад:

 • «Екологічні стандарти і критерії якості довкілля»;
 • «Міжнародні екологічні угоди»;
 • «Зелена інфраструктура урбанізованих територій»;
 • «Планування та проектування природоохоронних територій»;
 • «Міжнародний досвід планування ландшафту»;
 • «Геопросторовий аналіз»;
 • «Стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля (СЕО та ОВД)».

З умовами вступу та навчання за іншою освітньою програмою для бакалаврів «Геоекологія та екосистемні послуги» можна ознайомитись тут.