Геоекологія та екосистемні послуги

  • Освітній ступіньБакалавр
  • Спеціальність103 Науки про Землю
  • Кредити ECTS240
  • Мова навчанняукраїнська
  • Опис програмиPDF (Google Drive)

В навчально-освітньому контексті «Геоекологія та екосистемні послуги» – широкий комплекс наукових і науково-практичних знань, які стосуються природного середовища, його окремих складових, процесів і явищ, а також впливу людини на нього. Напрями професійного спрямування у навчанні в цьому дуже розлогому освітньому полі можуть бути численними й різними. Серед них кафедра обрала два напрямки, які на даний час і у ближчій перспективі відзначаються особливою актуальністю, а на відповідних фахівців існуватиме значний попит. Цими напрямами є Міжнародне геоекологічне співробітництво та Маркетинг екосистемних послуг.

Теоретична підготовка

Полягає у засвоєнні сучасних положень геоекології як міждисциплінарної галузі знань про природні особливості простору та його взаємодію з людиною й її діяльністю. Міждисциплінарність та глибоке розуміння такої взаємодії дозволяє майбутнім фахівцям здійснювати комплексну оцінку впливу на довкілля від господарських об’єктів та обґрунтовувати заходи з раціонального природокористування.

Практична підготовка

Полягає в оволодінні практичними фаховими навичками з проведення експедиційних і лабораторно-аналітичних робіт, обробки та аналізу отриманої інформації за допомогою сучасних геоінформаційних технологій. Зокрема, польові дослідження ландшафтів, ґрунтів, рельєфу, рослинності, а також оцінку наслідків впливу на них господарської діяльності людини студенти проводять під час навчальних практик у Канівському природному заповіднику, Карпатах, у Києві та його околицях. Лабораторні дослідження стану природних компонентів (ґрунту, води, повітря) проводяться під час практичних робіт у навчальній лабораторії екології ландшафту.

З умовами вступу та навчання за іншою освітньою програмою для бакалаврів «Транскордонне екологічне співробітництво» можна ознайомитись тут.