Транскордонне природоохоронне співробітництво

 • Освітній ступіньМагістр
 • Спеціальність106 Географія
 • Кредити ECTS120
 • Термін навчання2 роки
 • Опис програмиPDF (Google Drive)

Підготовка магістрів на кафедрі фізичної географії та геоекології здійснюється за освітньою програмою «Транскордонне природоохоронне співробітництво». Ця програма фактично являє собою програму підготовки магістрів з сучасної геоекології як міждисциплінарної галузі знань про наукові підходи до системного вирішення питань взаємовідносин природного середовища з людиною.

Програма сфокусована на:

 • геоекологічні проблеми сталого розвитку;
 • управління та менеджмент природокористування;
 • міжнародне й транскордонне екологічне співробітництво;
 • територіальну організацію ландшафтів і природних регіонів;
 • управління та менеджмент природокористування;
 • охорону та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття та планування екомереж;
 • освоєння магістрами сучасних геоінформаційних та інших комп’ютерних технологій аналізу територіальних структур і процесів;
 • екологічну експертизу та оцінку впливу на довкілля.

Основними компонентами освітньої програми є:

 • глобалізація та міжнародне екологічне співробітництво;
 • геоекологічні основи сталого розвитку;
 • транскордонне екологічне співробітництво;
 • теорія й методологія природничої географії;
 • інфраструктура просторових даних;
 • геоекологічні засади управління;
 • управління проектами та програмами в сфері природничої географії;
 • ландшафтне та біологічне різноманіття;
 • проектування ГІС;
 • еколого-географічна експертиза;
 • оцінка ландшафтних і екосистемних послуг.

Випускники магістратури мають широкі можливості для працевлаштування: в міжнародних та національних урядових й неурядових структурах, у проектно-пошукових та науково-дослідних установах природоресурсного й природоохоронного спрямування; в органах державного та регіонального управління, установах та організаціях, що займаються питаннями надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки; в установах заповідної справи (фаховий спеціаліст, науковий співробітник, асистент, технік, методист, інспектор, стажист-дослідник); в закладах освіти.